Zgłaszanie działań niepożądanych

Akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r.
 • Dyrektywa 2010/84/UE stanowi, iż działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Co to jest działanie niepożądane?

Jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Sytuacje, które mogą dotyczyć zgłaszaniu działań niepożądanych:

 • Stosowania leku zgodnie ze wskazaniami i w zalecanej dawce
 • Stosowanie leku we wskazaniach innych od tych, które zawarte są w ulotce, czyli informacji dla pacjenta
 • Nadużywania leku
 • Stosowania leku w celach pozamedycznych
 • Przedawkowania leku – świadomie lub nieświadomie
 • Popełnienia błędu w stosowaniu leku.

Co musi zawierać zgłoszenie:

 • Dane identyfikacyjne pacjenta: inicjały, wiek i płeć
 • Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, telefon, imienną pieczątkę wraz z czytelnym podpisem)
 • Nazwę produktu leczniczego podejrzanego o wywołanie niepożądanego działania, jego datę ważności i numer serii
 • Opis działania niepożądanego

Gdzie przesłac formularz zgłoszenia:

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa + 48 22 49 21 309 ndl@urpl.gov.pl
 • Formularz do zgłaszania działań niepożądanych wraz z instrukcją postępowania dostępny jest na stronie www.urpl.gov.pl

Wstępnego zgłoszenia działania niepożądanego można dokonać telefonicznie każdemu pracownikowi Unitrans M. i i W. Fijał sp.j. Jednak niezależnie od zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dokonanie zgłoszenia na formularzu.

Jak zgłosic działania niepożądane do firmy Unitrans M. i W. Fijał sp.j. ?

telefonicznie

+48 22 789-54-66 dostępnosc 24/7

+48 502 04 32 49 - dostępność 24/7

+48 509 701 008 - dostępność 24/7

fax:

+48 22 789-51-29

e-mail:

unitrans@unitrans-hf.com.pl

unitrans@unitrans-hf.com.pl medyczne@unitrans-hf.com.pl przetargi@unitrans-hf.com.pl X